Jdi na obsah Jdi na menu

Naše Duchovní Mistrovství je součástí nového paradigmatu

20. 8. 2019

Drazí přátelé nacházíme se teď ve velmi náročných nicméně klíčových letech transformace lidstva na Zemi. Čím dál tím víc lidí prochází výraznými změnami ve svém životě a někteří to zvládají lépe a někteří hůře.

Mezi chováním svých klientů jsem si všimla jedné zajímavé věci. Na moje popudy typu: Vy také budete vykonávat duchovní práci. Měl/měla byste se naučit používat svoji duchovní sílu. – klienti reagují překvapeným způsobem typu: Já? Vždyť já nic neumím!

Drazí přátelé, MY VŠICHNI JSME A BUDEME NOVÝMI DUCHOVNÍMI MISTRY OBÝVAJÍCÍMI TUTO PLANETU!

Nové paradigma reality už není o tom, že jsou lidé rozdělení na Ty Vědoucí (kněží, čarodějnice, šamani apod.) a Obyčejné lidi. V Nové Zemi budoucnosti bude každý člověk vykonávat duchovní disciplíny, které jsou mu vlastní. Každý z nás se stane Duchovním Mistrem/Mistryní. A zároveň budeme každý i tím světským obyvatelem planety. Budeme každodenně vykonávat jak duchovní cvičení tak i světskou práci.

Během posledních 13 000 let byli lidé zvyklí se klanět a modlit k Bohům, Mistrům, Andělům, Kněžím, Papežovi, k Šamanům, k zvířatům atd. atd. Vždycky tu byl někdo, na koho přenášeli svoji osobní svobodu a zodpovědnost za svůj život a svoje činy.

ALE TO UŽ JE MINULOSTÍ, DRAZÍ PŘÁTELÉ.

V této době se my všichni máme naučit ovládnout svá osobní božská nadání a začít je používat ve prospěch celku. Tak během života dosáhneme svého osobního duchovního mistrovství.

Prosím, zvykněte si na to.

VY NEJSTE OBYČEJNÍ.

KAŽDÝ ČLOVĚK MÁ V SOBĚ BOŽSKÝ PRAMEN JSOUCNOSTI. A jako takový v sobě obsahuje vlastní schránu Moudrosti své Duše. V této době se máme naučit onu schránku otevřít a začít spolupracovat se svojí duší na dosažení JEDNOTY a DUCHOVNÍ MOUDROSTI sebe sama.

Prosím, zvykněte si na to.

Každý klient, se kterým jsem se setkala, je jedinečnou, svébytnou a osobitou duší se svým vlastním paprskem světla a síly. Samozřejmě ne všichni jsou pozitivní, ale nevěřili byste, kolik andělů ve skutečnosti obývá v lidských tělech tuto planetu.

TOTO JE NOVÉ PARADIGMA.

SEBEUVĚDOMĚNÍ

ČISTOTA ZÁMĚRU

KLIDNÁ SEBEJISTOTA PRAMENÍCÍ Z POZNÁNÍ VLASTNÍ BOŽSKÉ PODSTATY A SÍLY

PŘEVZETÍ OSOBNÍ ZODPOVĚDNOSTI ZA VŠECHNO, CO JSEM A V ČEM EXISTUJI… byť se mi to občas zdá, trochu bizarní. :-)

Prosím, zvykněte si na to!

My nejsme bezmocné malé bezvýznamné osoby!

MY JSME MISTROVSKÉ BOŽSKÉ FORMY BYTOSTÍ, JEŽ MAJÍ SVRCHOVANOU MOC NAD SVÝM OSUDEM.

Řada lidí na to jen zapomněla v oněch dlouhých časech odloučení a temnoty.

Prosím, uvědomte si to a vzpomeňte si na svoji pravou BOŽSKOU podstatu.

A síla, kterou tím obdržíte, bude obrovská.

JE ČAS, ABY SE TAK STALO.

Je čas!

 

Silviya Valkova, PhD.

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Zatím nebyl vložen žádný komentář